Assistans

Välkommen till vår Assistans! Vi ser fram emot att ta hand om er!

Assistans

Personlig assistans enligt LSS är en lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, det vill säga att de får det stöd och de insatser de behöver för att fungera i det dagliga livet. Har du ett omfattande funktionshinder och tillhör personkrets 1,2 eller 3 så har du rätt till personlig assistans enligt LSS. Denna insats måste man ansöka om hos försäkringskassan eller kommunen. Hur den personliga assistansen skall utformas och vilket stöd som skall ingå måste bedömas i varje enskilt fall.


Viktigt för oss är att vi på ett professionellt sätt bemöter våra kunder med respekt och förståelse men vi försöker också begränsa personalgruppen hos varje kund så varje kund känner sig säker samt kan utveckla bra kommunikation och relation med alla sina assistenter, oavsett vilken tjänst de skall utföra för dagen. Vi kommer att sitta tillsammans med dig och låta dig få planera din assistans efter dina behov. Du bestämmer och vet vad som är bäst för dig när det gäller schema och assistans hjälp. För att brukarna ska få den assistans hjälp som vi erbjuder så ska dessa punkter vara självklart för våra assistenter:

Våra anställda

Abraham Üren

Verksamhetsansvarig & Ekonomiansvarig

Daniel Üren

Kundansvarig

Levi Kurt

Kundansvarig & Administratör

Malin Berglund

Kvalitétsansvarig & Handläggare