Tillstånd

Tillstånd

LSS betyder Lagen om stöd och service. Denna lag talar bland annat om vem som har rätt till assistans och att funktionshindrade ska ha möjlighet att leva som alla andra. Med full delaktig i samhället. Den som får assistans ska ha självbestämmande och kunna påverka assistansen i så stor utsträckning som möjligt.


I grunden handlar det om att göra det möjligt att leva upp till tanken om alla människors lika värde. Grundtanken är att alla har rätt till ett självständigt liv, grundat på självbestämmande, valfrihet och integritet.


Vi har tillstånd från socialstyrelsen att bedriva personlig assistans enligt Lagen om stöd och service 9 § 2