Bli kund hos oss

Bli kund hos oss

Så här blir du kund

Att skaffa eller byta assistanssanordnare tror många är krångligt eller tidskrävande. Det behöver det inte vara – vi på Söderort Assistans hjälper dig med hela processen. Oavsett om du har assistans idag eller tror att du är berättigad till assistans så är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.


För att bli kund

För oss är det en självklarhet att lyssna in vad kunden har för unika behov, önskemål och intressen innan vi tar fram ett erbjudande. Vi har därför utvecklat en 3-stegsprocess som kortfattat beskrivs nedan.


Introduktion

Vi träffas på ett första möte där vi presenterar Söderort Assistans, vårt koncept och vad vi står för. Under detta möte diskuterar vi din livssituation, behov och hur din assistans kan förbättras. Har du ingen assistans idag berättar vi hur våra jurister kan hjälpa dig. Mötet är givetvis kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.


Överrenskommelse

Utifrån informationen från det första mötet tar vi fram ett förslag som vi presenterar. Vi går igenom det tillsammans, diskuterar och besvarar eventuella frågor. Sedan får du fundera i lugn och ro.


Avtalsskrivande

Om du finner vårt förslag attraktivt träffas vi för att skriva avtal. Vi tar hand om det praktiska i samband med bytet och från det datum du anser det lämpligt tar vi över ansvaret för din personliga assistans. Vi ombesörjer alla kontakter med tidigare assistansanordnare och Försäkringskassan om inte du har några andra önskemål.


Uppföljning

Du får en kontaktperson hos oss, ni bokar tillsammans in ett uppstartsmöte där ni går igenom din genomförandeplan och annat som rör din assistans. På så sätt har du bästa möjligheterna att forma din assistans efter dina önskemål. Arbetsledaren kommer besöka dig varje månad (om du inte har några andra önskemål). Anställning av dina assistenter. Som kund är du delaktig hela rekryteringsprocessen, oavsett om det gäller nyrekrytering eller anställning av idag redan befintlig personal. Våra jurister går igenom dina aktuella beslut och säkerställer att allt är i sin ordning. De ser även över möjligheterna till utökad assistans om det skulle vara aktuellt.